Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img
KS. Nguyễn Văn Chánh
No-person-img
KS. Nguyễn Xuân Thanh, KS. Thành Công và KS. Bùi Chí Dũng
No-person-img KS. NGUYỄN VŨ

THÀNH TÍCH


Đồng tác giả cùng Đại úy Ks. Lê Thanh Bình Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên năm 1993
Công trình: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động điều khiển các quá tình nung luyện”.