Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img
KS. Nguyễn Văn Chánh
No-person-img
KS. Nguyễn Xuân Thanh, KS. Thành Công và KS. Bùi Chí Dũng
No-person-img KS. NGUYỄN VŨ
Quê quán: Tam Giang, Yên Phong, Hà Bắc
Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Tự động hoá Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng