Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Văn Chánh
No-person-img
KS. Nguyễn Xuân Thanh, KS. Thành Công và KS. Bùi Chí Dũng
No-person-img KS. NGUYỄN LIÊN PHƯƠNG
Năm sinh:
1960
Địa chỉ: Trung tâm Đồ chơi trẻ em – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Đồ chơi Trẻ em