Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenphucuong
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường
No-person-img
PTS. Đào Trọng Liên
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img KS. BÙI TRUNG THÀNH
Ngày sinh: 14/9/1963
Nơi sinh: Yên Mỹ, Nông Cống, Thanh Hoá
Điện thoại: 08 - 844 2947 / 844 6614
Fax: 08 - 844 0437 / 843 8842
Tốt nghiệp: Đại học Cơ khí Nông nghiệp - Đại học Ngoại ngữ
Nơi công tác: Trung tâm Nghiên cứu Cơ Điện Nông nghiệp, Viện Cơ Điện Nông nghiệp và Chế biến Nông sản 10A Trần Nhật Duật, Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh