Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH KHOA HỌC - KỸ THUẬT - GIÁO DỤC
No-person-img Arrow3 SV. Nhữ Văn Thụ

Sinh viên Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

No-person-img Arrow3 KS. Bùi Trung Thành

Trung tâm Nghiên cứu Cơ Điện Nông nghiệp, Viện Cơ Điện Nông nghiệp và Chế biến Nông sản 10A Trần Nhật Duật, Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

No-person-img Arrow3 PTS. Nguyễn Văn Thao

Liên hiệp Khoa học sản xuất vật liệu mới và Thiết bị - Viện khoa học Vật liệu, Trung tâm Khoa học thanh niên và Công nghệ Quốc Gia

No-person-img Arrow3 KS. Nguyễn Xuân Thanh, KS. Thành Công và KS. Bùi Chí Dũng

Nhà máy Quang Điện, Xuân Hoà, Mê Linh, Vĩnh Phúc

No-person-img Arrow3 PTS. KH. Y học BS. Đỗ Ngọc Tấn

Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo đình sản Hải Hưng thuộc Trung tâm Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hải Hưng.

No-person-img Arrow3 KS. Trương Thị Hồng Thúy

Kỹ sư bộ môn Bê tông - Viện Khoa học kỹ thuật Xây dựng - Bộ Xây Dựng.