Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH KHOA HỌC - KỸ THUẬT - GIÁO DỤC
Nguyenphucuong Arrow3 Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường

Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lômônôxốp

No-person-img Arrow3 KS. Nguyễn Văn Chánh

Giảng viên, Trưởng phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng trường Đại học bách khoa TP.Hồ Chí Minh.