Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthecuong
Doanh nhân Nguyễn Thế Cường
Nguyen-the-khai
Doanh nhân Nguyễn Thế Khải
Nguyen-the-phiet
Doanh nhân Nguyễn Thế Phiệt
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Thế Quang
Nguyen-the-yen
Doanh nhân Nguyễn Thế Yên
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Thị Xuyên
Nguyen-thi-hong-mai
Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Mai
Nguyen-thi-kim-quy
Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Quý
Tran-thi-dinh DOANH NHÂN TRẦN THỊ DÌNH
Chức vụ:

Giám đốc Xí nghiệp Vật tư chế biến hàng XK - Công ty Ong TW