Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthanhchau
Doanh nhân Nguyễn Thành Châu
Nguyen-thu-ba
Doanh nhân Nguyễn Thu Ba
Nguyen-thu-cuc
Doanh nhân Nguyễn Thu Cúc
Nguyen-thu-xinh
Doanh nhân Nguyễn Thu Xinh
Nguyen-tuan-phuong
Doanh nhân Nguyễn Tuấn Phương
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Văn An
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Văn Bổng
Nguyen-van-chi
Doanh nhân Nguyễn Văn Chi
Tran-nguyet-dan DOANH NHÂN TRẦN NGUYỆT ĐÁN
Chức vụ:

Nguyên Tổng giám đốc VINEXAD, Tổng thư ký Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam