Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-gia-vinh
Doanh nhân Nguyễn Gia Vinh
Nguyen-hai-chung
Doanh nhân Nguyễn Hải Chừng
Nguyen-huu-duong
Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường
Nguyen-huu-khai
Doanh nhân Nguyễn Hữu Khai
Nguyen-huu-loi
Doanh nhân Nguyễn Hữu Lợi
Nguyenhuuson
Doanh nhân Nguyễn Hữu Sơn
Nguyenhuutai
Doanh nhân Nguyễn Hữu Tài
Nguyen-huu-van
Doanh nhân Nguyễn Hữu Văn
Phan-tu-quang DOANH NHÂN PHAN TỬ QUẢNG
Chức vụ:

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dầu khí - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tân An Bình