Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Ngo-phuoc-hau
Doanh nhân Ngô Phước Hậu
Ngo-quang-quy
Doanh nhân Ngô Quang Quý
Ngo-xuan-sinh
Doanh nhân Ngô Xuân Sinh
Nguyen-an-ngoc-chau
Doanh nhân Nguyễn An Ngọc Châu
Nguyen-van-dan
Doanh nhân Nguyễn Văn Đản
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Văn Luân
Nguyen-anh-ket
Doanh nhân Nguyễn Anh Kết
Nguyen-duc-tuyen
Doanh nhân Nguyễn Đức Tuyên
Phan-trong-lu DOANH NHÂN PHAN TRỌNG LƯ
Chức vụ:

Chủ tịch HĐQT, Nguyên Giám đốc Công ty Thủy Sản khu vực I