Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-thu-xinh
Doanh nhân Nguyễn Thu Xinh
Nguyen-tuan-phuong
Doanh nhân Nguyễn Tuấn Phương
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Văn An
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Văn Bổng
Nguyen-van-chi
Doanh nhân Nguyễn Văn Chi
Nguyenvankhanh
Doanh nhân Nguyễn Văn Khánh
Nguyen-van-minh
Doanh nhân Nguyễn Văn Minh
Nguyen-van-nhuong
Doanh nhân Nguyễn Văn Nhường
Phan-ngoc-xung DOANH NHÂN PHAN NGỌC XỨNG
Chức vụ:

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Cương