Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Phạm Hoàng Thắng
Phamhuyhung
Doanh nhân Phạm Huy Hùng
Pham-khac-tuan
Doanh nhân Phạm Khắc Tuấn
Pham-minh-tuan
Doanh nhân Phạm Minh Tuấn
No-person-img
Doanh nhân Phạm Quang Huy
Pham-thi-viet-nga
Doanh nhân Phạm Thị Việt Nga
No-person-img
Doanh nhân Phạm Văn Bắc
Pham-van-chuong
Doanh nhân Phạm Văn Chương
Pham-thi-dieu-hien DOANH NHÂN PHẠM THỊ DIỆU HIỀN
Chức vụ:

Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Diệu Hiền