Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthilehong
Doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hồng
Nguyen-thi-mai-phuong
Doanh nhân Nguyễn Thị Mai Phương
Nguyen-thi-thanh-than
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguyen-thi-thanh
Doanh nhân Nguyễn Thị Thành
Nguyenthanhchau
Doanh nhân Nguyễn Thành Châu
Nguyen-thu-ba
Doanh nhân Nguyễn Thu Ba
Nguyen-thu-cuc
Doanh nhân Nguyễn Thu Cúc
Nguyen-thu-xinh
Doanh nhân Nguyễn Thu Xinh
Pham-minh-tuan DOANH NHÂN PHẠM MINH TUẤN
Chức vụ:

Tổng giám đốc Công ty CP đào tạo nghề Đông Dương - Giám đốc trung tâm Quản trị kinh doanh Thames