Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Văn An
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Văn Bổng
Nguyen-van-chi
Doanh nhân Nguyễn Văn Chi
Nguyenvankhanh
Doanh nhân Nguyễn Văn Khánh
Nguyen-van-minh
Doanh nhân Nguyễn Văn Minh
Nguyen-van-thanh
Doanh nhân Nguyễn Văn Thanh
Nguyenviethoa
Doanh nhân Nguyễn Viết Hòa
Nguyen-viet-ha
Doanh nhân Nguyễn Việt Hà
Nguyen-van-nhuong DOANH NHÂN NGUYỄN VĂN NHƯỜNG
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:

0210 - 885 310 / 885 438

Fax: 0210 - 884 023
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Phú Thọ