Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Bang-ngan
Doanh nhân Phạm Bang Ngạn
Tran-nghia-vinh
Doanh nhân Trần Nghĩa Vinh
Ut-xi
Doanh nhân Út Xi
Dau-manh-hung
Doanh nhân Đậu Mạnh Hùng
Dang-ngoc-ba
Doanh nhân Đặng Ngọc Ba
Dangthanhtam
Doanh nhân Đặng Thành Tâm
No-person-img
Doanh nhân Đống Lương Sơn
No-person-img
Doanh nhân Đồng Thị Ánh
Nguyen-van-dan DOANH NHÂN NGUYỄN VĂN ĐẢN
Chức vụ:

Liên đoàn trưởng Liên đoàn địa chất thủy văn - Địa chất công trình Miền Bắc