Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Trandinhthanh
Doanh nhân Trần Đình Thanh
Tranbahoan
Doanh nhân Trần Bá Hoàn
Tran-ba-trung
Doanh nhân Trần Bá Trung
Tran-bich-ngoc
Doanh nhân Trần Bích Ngọc
No-person-img
Doanh nhân Trần Hồng Quảng
Tran-hieu-le
Doanh nhân Trần Hiếu Lễ
Tran-huy-hoang
Doanh nhân Trần Huy Hoàng
Tran-kha-nhan
Doanh nhân Trần Khả Nhận
Nguyen-thu-ba DOANH NHÂN NGUYỄN THU BA
Chức vụ:

Giám đốc Xí nghiệp chế biến hàng XK Cầu Tre