Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Doan-van-chuong
Doanh nhân Đoàn Văn Chương
Bui-hoang-hung
Doanh nhân Bùi Hoàng Hùng
Bui-nguyet-anh
Doanh nhân Bùi Thị Nguyệt Ánh
Cao-cong-tuong
Doanh nhân Cao Công Tường
Chu-van-chung
Doanh nhân Chử Văn Chừng
Chau-ngoc-my
Doanh nhân Châu Ngọc Mỹ
Duong-viet-roan
Doanh nhân Dương Viết Roãn
Ho-xuan-tien
Doanh nhân Hồ Xuân Tiến
Nguyen-thi-kim-quy DOANH NHÂN NGUYỄN THỊ KIM QUÝ
Chức vụ:

Giám đốc Công ty Tạo mẫu tóc Kim Quý