Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Chu-van-chung
Doanh nhân Chử Văn Chừng
Chau-ngoc-my
Doanh nhân Châu Ngọc Mỹ
Duong-viet-roan
Doanh nhân Dương Viết Roãn
Ho-xuan-tien
Doanh nhân Hồ Xuân Tiến
Hoang-ba-ca
Doanh nhân Hoàng Bá Ca
Hoang-hai-yen
Doanh nhân Hoàng Hải Yến
Hoang-minh-vu
Doanh nhân Hoàng Minh Vũ
Hoang-thi-thong
Doanh nhân Hoàng Thị Thông
Nguyen-thanh-hung DOANH NHÂN NGUYỄN THANH HÙNG
Chức vụ:

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản Nghệ An