Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Luong-ngoc-nho
Doanh nhân Lương Ngọc Nho
Luong-ngoc-quy
Doanh nhân Lương Ngọc Quy
Luong-xuan-vinh
Doanh nhân Lương Xuân Vinh
Luunguyentragiang
Doanh nhân Lưu Nguyễn Trà Giang
Mai-danh-luu
Doanh nhân Mai Danh Lưu
Mai-huy-tan
Doanh nhân Mai Huy Tân
Mai-thi-dan
Doanh nhân Mai Thị Dần
Mai-van-phuong
Doanh nhân Mai Văn Phượng
Nguyen-quoc-su DOANH NHÂN NGUYỄN QUỐC SỰ
Chức vụ:

Giám đốc Cơ sơ Tranh thêu Nguyễn Sự