Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Tran-ba-trung
Doanh nhân Trần Bá Trung
Tran-bich-ngoc
Doanh nhân Trần Bích Ngọc
No-person-img
Doanh nhân Trần Hồng Quảng
Tran-hieu-le
Doanh nhân Trần Hiếu Lễ
Tran-huy-hoang
Doanh nhân Trần Huy Hoàng
Tran-kha-nhan
Doanh nhân Trần Khả Nhận
Tran-manh-hung
Doanh nhân Trần Mạnh Hùng
No-person-img
Doanh nhân Trần Mạnh Lưu
Nguyen-quang-hai DOANH NHÂN NGUYỄN QUANG HẢI
Chức vụ:

Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại và thiết bị An Phát