Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Tranmanhthieu
Doanh nhân Trần Mạnh Thiều
Tran-minh-thang
Doanh nhân Trần Minh Thắng
Tran-ngoc-que
Doanh nhân Trần Ngọc Quế
Tran-nguyet-dan
Doanh nhân Trần Nguyệt Đán
Tran-quang-thanh
Doanh nhân Trần Quang Thành
Tran-tan-ngo
Doanh nhân Trần Tấn Ngô
Tran-thi-dinh
Doanh nhân Trần Thị Dình
No-person-img
Doanh nhân Trần Thị Việt Thu
Nguyen-ngoc-dat DOANH NHÂN NGUYỄN NGỌC ĐẠT
Sinh ngày: 20/8/1950
Trú quán:
Số 187 Hùng Vương - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định
Chức vụ:

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cấp nước Nam Định