Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-dinh-giang
Doanh nhân Nguyễn Đình Giang
Nguyendanglanh
Doanh nhân Nguyễn Đăng Lanh
Nguyen-dang-luan
Doanh nhân Nguyễn Đăng Luận
Nguyen-cong-suat
Doanh nhân Nguyễn Công Suất
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Châu Thành
Nguyen-chi-dung
Doanh nhân Nguyễn Chí Dũng
Nguyen-chi-huong
Doanh nhân Nguyễn Chí Hướng
Nguyen-duy-hong
Doanh nhân Nguyễn Duy Hồng
Nguyendangnhan DOANH NHÂN NGUYỄN ĐĂNG NHÂN
Chức vụ:

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu