Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Le-hong-phong
Doanh nhân Lê Hồng Phong
No-person-img
Doanh nhân Lê Hữu Hoàng
Lehoainam
Doanh nhân Lê Hoài Nam
Le-thi-minh-ha
Doanh nhân Lê Thị Minh Hà
Le-thanh-giai
Doanh nhân Lê Thành Giai
Lethuyhang
Doanh nhân Lê Thúy Hằng
Le-van-lo
Doanh nhân Lê Văn Lớ
Le-van-ngo
Doanh nhân Lê Văn Ngọ
Le-viet-duoc DOANH NHÂN LÊ VIẾT DƯỢC
Chức vụ:

Nguyên giám đốc Xí nghiệp Thuốc lá Thanh Hóa