Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Đồng Thị Ánh
Dongocke
Doanh nhân Đỗ Ngọc Kế
Doquangbon
Doanh nhân Đỗ Quang Bốn
Do-quoc-khanh
Doanh nhân Đỗ Quốc Khánh
Do-quoc-quyt
Doanh nhân Đỗ Quốc Quýt
Do-thi-xuan-hong
Doanh nhân Đỗ Thị Xuân Hồng
Do-van-hoa
Doanh nhân Đỗ Văn Hòa
Dovanthanh
Doanh nhân Đỗ Văn Thanh
Bui-tien-dat DOANH NHÂN BÙI TIẾN ĐẠT
Chức vụ:

Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú