Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Hoang-hai-yen Arrow3 Doanh nhân Hoàng Hải Yến

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Yến Trang

Nguyen-the-yen Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thế Yên

Nguyên giám đốc Công ty Rượu Đồng Xuân