Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Nguyen-thu-xinh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thu Xinh

Giám đốc Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Đại Hoa

Ut-xi Arrow3 Doanh nhân Út Xi

Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH chế biến thủy sản Út Xi

Phan-ngoc-xung Arrow3 Doanh nhân Phan Ngọc Xứng

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Cương