Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Nguyenhuuson Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hữu Sơn

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Điện 4

Dao-chi-sao Arrow3 Doanh nhân Đào Chí Sảo

Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama

Le-vinh-son Arrow3 Doanh nhân Lê Vĩnh Sơn

Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà

Nguyen-cong-suat Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Công Suất

Giám đốc Công ty chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam

Lam-trong-son Arrow3 Doanh nhân Lâm Trọng Sơn

Tổng giám đốc Công ty GOSACO

Nguyen-minh-son Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Minh Sơn

Giám đốc Công ty TNHH Viêt Hưng

Le-dac-son Arrow3 Doanh nhân Lê Đắc Sơn

Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoài Quốc doanh

Nguyen-quoc-su Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Quốc Sự

Giám đốc cơ sơ Tranh thêu Nguyễn Sự

Tranvansen Arrow3 Doanh nhân Trần Văn Sen

Tổng Giám đốc Công ty sản xuất, kinh doanh XNK Hương Sen, Tỉnh Thái Bình

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đống Lương Sơn

Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang