Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Vu-van-quyet Arrow3 Doanh nhân Vũ Văn Quyết

Giám đốc Công ty Than Mạo Khê

Do-quoc-quyt Arrow3 Doanh nhân Đỗ Quốc Quýt

Giám đốc Công ty Cao Su Sông Bé

Luong-ngoc-quy Arrow3 Doanh nhân Lương Ngọc Quy

Công ty TNHH Xuất khẩu gốm sứ Hamico.

Ngo-quang-quy Arrow3 Doanh nhân Ngô Quang Quý

Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69/1

Phan-tu-quang Arrow3 Doanh nhân Phan Tử Quảng

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dầu khí - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tân An Bình

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Trần Hồng Quảng

Giám đốc Xí nghiệp thương binh Quang Vinh

Vo-van-quan Arrow3 Doanh nhân Võ Văn Quân

Tổng giám đốc Công ty XQ Việt Nam

Vu-quy Arrow3 Doanh nhân Vũ Quý

Giám đốc Công ty Mỹ nghệ Hưng Long, Bắc Ninh.

Nguyen-thi-kim-quy Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Quý

Giám đốc Công ty Tạo mẫu tóc Kim Quý

Tran-ngoc-que Arrow3 Doanh nhân Trần Ngọc Quế

Giám đốc Công ty Giấy Bãi Bằng

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thế Quang