Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Leanhphung Arrow3 Doanh nhân Lê Anh Phụng

Tổng giám đốc Công ty TNHH Lê An

Buiphap Arrow3 Doanh nhân Bùi Pháp

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Nguyen-the-phiet Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thế Phiệt

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Hà Việt

Dinh-thi-phien Arrow3 Doanh nhân Đinh Thị Phiển

Giám đốc Công ty CP Y Dược Học Cổ Truyền Hòa Bình

Le-ngoc-phan Arrow3 Doanh nhân Lê Ngọc Phan

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm TW2

Nguyen-thi-mai-phuong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thị Mai Phương

Giám đốc Công ty TNHH Tân Á

Nguyen-tuan-phuong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Tuấn Phương

Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Vàm Cỏ

Le-hong-phong Arrow3 Doanh nhân Lê Hồng Phong

Phó tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội

Nguyen-minh-phong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Minh Phong

Giám đốc Công ty thực phẩm Hiến Thành