Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Nguyen-van-minh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn Minh

Giám đốc Công ty Thiết bị giáo dục và đồ chơi Văn Minh

Vo-thi-muot Arrow3 Doanh nhân Võ Thị Mượt

Giám đốc Công ty TNHH Hưng Phát

Chau-ngoc-my Arrow3 Doanh nhân Châu Ngọc Mỹ

Tổng giám đốc Công ty Lê Bảo Minh

Luu-huong-mai Arrow3 Doanh nhân Lưu Hương Mai

Giám đốc Công ty ALC.

Nguyen-thi-hong-mai Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Mai

Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Phát

Nguyen-xuan-mai Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Xuân Mai

Giám đốc Công ty Mây tre Xuất khẩu Ngọc Động - Hà Nam

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Hà Đình Minh

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungary

Huynh-duc-manh Arrow3 Doanh nhân Huỳnh Đức Mãnh

Giám đốc Công ty TNHH Tấm cách nhiệt PAnel 6M

Trinh-van-mao Arrow3 Doanh nhân Trịnh Văn Mão

Chủ tịch cơ sở sản Xuất làng lụa Vạn Phúc