Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Nguyendanglanh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đăng Lanh

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 9

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn Luân

Giám đốc Công ty TNHH sản xuất- thương mại Đài Loan

Pham-van-luyen Arrow3 Doanh nhân Phạm Văn Luyện

Giám đốc Công ty Gốm xây dựng Xuân Hoà

Vo-hoang-liet Arrow3 Doanh nhân Võ Hoàng Liệt

Giám đốc Trung tâm phất triển công nghệ và thiết bị LIDUTA

Cao-van-luong Arrow3 Doanh nhân Cao Văn Lương

Giám đốc Công ty lương thực Hà Tuyên Thái

Lu-thanh-long Arrow3 Doanh nhân Lữ Thành Long

Tổng giám đốc Công ty cổ phần MISA

Mai-danh-luu Arrow3 Doanh nhân Mai Danh Lưu

Giám đốc Công ty Cổ phần Thần Nông Thanh Hoá

Nguyen-dang-luan Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đăng Luận

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Đáp Cầu

Phan-trong-lu Arrow3 Doanh nhân Phan Trọng Lư

Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty Thủy Sản khu vực I

Tran-hieu-le Arrow3 Doanh nhân Trần Hiếu Lễ

Giám đốc Công ty Viễn Phương

Vu-cuong-linh Arrow3 Doanh nhân Vũ Cương Lĩnh

Giám đốc Công ty Xây lắp Cương Lĩnh

Do-thi-lien Arrow3 Doanh nhân Đỗ Thị Liên

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thép Ninh Bình

Le-van-lo Arrow3 Doanh nhân Lê Văn Lớ

Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Nguyen-mong-lan Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Mộng Lân

Tổng Giám đốc Công ty TNHH VICO

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Trần Mạnh Lưu

Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí đúc Trường Thành

Nguyen-huu-loi Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hữu Lợi

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại VIC

Dam-duc-long Arrow3 Doanh nhân Đàm Đức Long

Giám đốc Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Ngo-hong-linh Arrow3 Doanh nhân Ngô Hồng Linh

Tổng giám đốc Công ty Xuất khẩu giày dép Thiên Vinh