Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Nguyen-huu-khai Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hữu Khai

Chủ tịch - Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long

 

Dinh-hong-ky Arrow3 Doanh nhân Đinh Hồng Kỳ

Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại và Đầu tư SECOIN

Nguyen-the-khai Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thế Khải

KTS. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kiến trúc đô thị Việt Nam

Nguyen-anh-ket Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Anh Kết

Giám đốc Công ty cổ phần Thanh Hà

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Trần Văn Kỷ

Giám đốc Công ty Tân kỷ Nguyên

Do-quoc-khanh Arrow3 Doanh nhân Đỗ Quốc Khánh

Giám đốc Công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam

Dongocke Arrow3 Doanh nhân Đỗ Ngọc Kế

Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Kế

Nguyenvankhanh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn Khánh

Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đinh Thanh Khiết

Giám đốc Công ty TNHH Nuôi trồng thủy - Hải sản Liên Phong