Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Tran-quynh-giao Arrow3 Doanh nhân Trần Quỳnh Giao

Giám đốc Ban quản lý các dự án phát triển nhà và đô thị

Nguyen-dinh-giang Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đình Giang

Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo – Hải Dương

Luunguyentragiang Arrow3 Doanh nhân Lưu Nguyễn Trà Giang

Chủ doanh nghiệp Chế biến rau quả xuất khẩu Hoàng Gia

Le-thanh-giai Arrow3 Doanh nhân Lê Thành Giai