Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Phanngocdiep Arrow3 Doanh nhân Phan Ngọc Diệp

Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà – Sudico

Vivietdung Arrow3 Doanh nhân Vi Việt Dũng

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và khu công nghiệp Sông Đà.

Tran-thi-dinh Arrow3 Doanh nhân Trần Thị Dình

Giám đốc Xí nghiệp Vật tư chế biến hàng XK - Công ty Ong TW

Pham-dinh-doan Arrow3 Doanh nhân Phạm Đình Đoàn

Tổng giám đốc Tập đoàn phân phối “Phú Thái”.

Bui-tien-dat Arrow3 Doanh nhân Bùi Tiến Đạt

Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú

Nguyen-van-dan Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn Đản

Liên đoàn trưởng Liên đoàn địa chất thủy văn - Địa chất công trình Miền Bắc

Le-viet-duoc Arrow3 Doanh nhân Lê Viết Dược

Nguyên giám đốc Xí nghiệp Thuốc lá Thanh Hóa

Mai-thi-dan Arrow3 Doanh nhân Mai Thị Dần

Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Dần

Nguyen-huu-duong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường

Tổng giám đốc Công ty Hòa Bình

Phan-huy-doanh Arrow3 Doanh nhân Phan Huy Doanh

Giám đốc Xí Nghiệp Xây dựng Thắng Lợi

Nguyen-ngoc-dat Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Ngọc Đạt

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cấp nước Nam Định

Luong-dinh-dung Arrow3 Doanh nhân Lương Đình Dũng

Giám đốc Công ty Quảng cáo truyền hình tứ vân

Tran-nguyet-dan Arrow3 Doanh nhân Trần Nguyệt Đán

Nguyên Tổng giám đốc VINEXAD, Tổng thư ký Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Phạm Hồng Điệp

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy (CNTT) Shinec

Vu-van-dong Arrow3 Doanh nhân Vũ Văn Đông

Giám đốc Công ty Địa chất mỏ

Do-huy-dinh Arrow3 Doanh nhân Đỗ Huy Định

PGS.TS Giám đốc Công ty Phát Triển Phụ Gia Và Sản Phẩm Dầu Mỏ