Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Nguyenthanhchau Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thành Châu

Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai

Nguyenthecuong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thế Cường

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thạch Bàn

Hoang-ba-ca Arrow3 Doanh nhân Hoàng Bá Ca

Giám Đốc Công Ty Cho Thuê Tài Chính 1 - Ngân Hàng Nông Nghỉệp Và PTNT Việt Nam

Chu-van-chung Arrow3 Doanh nhân Chử Văn Chừng

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị

Nguyen-quoc-chien Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Quốc Chiến

Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Quốc Kỳ

Le-quyet-chien Arrow3 Doanh nhân Lê Quyết Chiến

Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Tuổi Trẻ

Nguyen-hai-chung Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hải Chừng

Chủ cơ sở khám chữa bệnh Hải Chừng

Nguyen-thu-cuc Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thu Cúc

Giám đốc Mỹ viện Thu Cúc

Pham-hung-cuong Arrow3 Doanh nhân Phạm Hùng Cường

Giám đốc Công ty thương mại quảng cáo Thiên Long

Pham-van-chuan Arrow3 Doanh nhân Phạm Văn Chuẩn

Giám đốc Trung tâm máy Nông Nghiệp

Nguyen-an-ngoc-chau Arrow3 Doanh nhân Nguyễn An Ngọc Châu

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đồng Nai

Vu-minh-chau Arrow3 Doanh nhân Vũ Minh Châu

Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Nguyentangcuong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Tăng Cường

Giám đốc XN cơ khí Quang Trung

Doan-van-chuong Arrow3 Doanh nhân Đoàn Văn Chương

Giám đốc Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Nguyen-van-chi Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn Chi

Nghệ nhân gốm sứ

Dao-trong-cuong Arrow3 Doanh nhân Đào Trọng Cường

Giám đốc Công ty Thần Châu Ngọc Việt

Pham-van-chuong Arrow3 Doanh nhân Phạm Văn Chương

Giám đốc Công ty tư vấn kiến trúc AC