Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Dang-ngoc-ba Arrow3 Doanh nhân Đặng Ngọc Ba

Giám đốc Chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

Doan-thi-thu-ba Arrow3 Doanh nhân Đoàn Thị Thu Ba

Giám đốc Công ty Thanh Bắc Đông Dương

Hoang-van-binh Arrow3 Doanh nhân Hoàng Văn Bình

Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây Dựng số 34

Le-van-bao Arrow3 Doanh nhân Lê Văn Bào

Giám đốc Trung tâm Tin học - Bộ Tài nguyên môi trường

Nguyen-xuan-ba Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Xuân Ba

Giám đốc Công ty TNHH Yên Trường

Nguyen-thu-ba Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thu Ba

Giám đốc Xí nghiệp chế biến hàng XK Cầu Tre

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Phạm Văn Bắc

Giám đốc Công ty xi măng Thái Bình

Doquangbon Arrow3 Doanh nhân Đỗ Quang Bốn

Giám đốc Doanh nghiệp sản xuất Giống Thủy sản Phương Nam
Ban chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Trẻ huyện Thái Thụy.

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn Bổng

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn