Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đồng Thị Ánh

Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ánh Việt

Truong-phuoc-anh Arrow3 Doanh nhân Trương Phước Ánh

Giám đốc Công ty Tin học Việt Tin

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn An

Công ty cổ phần Điện tử, điện lạnh và Dịch vụ tổng hợp Nam Định

Bui-nguyet-anh Arrow3 Doanh nhân Bùi Thị Nguyệt Ánh

Chủ Tịch Hội Đồng Sáng lập kiêm Phó Hiệu trưởng thường trực Trường trung cấp Chuyên nghiệp tư thục kinh tế kỹ thuật Vạn Tường