Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Nguyen-an-ngoc-chau Arrow3 Doanh nhân Nguyễn An Ngọc Châu

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đồng Nai

Tran-van-hop Arrow3 Doanh nhân Trần Văn Hợp

Giám đốc Công ty Thiên phước

Truong-huu-thang Arrow3 Doanh nhân Trương Hữu Thắng

Tổng giám đốc Công ty CP Ốc Đảo

Truong-phuoc-anh Arrow3 Doanh nhân Trương Phước Ánh

Giám đốc Công ty Tin học Việt Tin

Vo-tan-thinh Arrow3 Doanh nhân Võ Tấn Thịnh

Giám đốc Công ty Thịnh Phát

Vo-thanh-tan Arrow3 Doanh nhân Võ Thành Tân

Giám đốc doanh nghiệp sách Thành Nghĩa

Vo-van-quan Arrow3 Doanh nhân Võ Văn Quân

Tổng giám đốc Công ty XQ Việt Nam

Vu-cuong-linh Arrow3 Doanh nhân Vũ Cương Lĩnh

Giám đốc Công ty Xây lắp Cương Lĩnh

Vu-le-hieu Arrow3 Doanh nhân Vũ Lê Hiếu

Giám đốc Trung tâm áo cưới Quỳnh Anh

Vu-minh-chau Arrow3 Doanh nhân Vũ Minh Châu

Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Vu-quy Arrow3 Doanh nhân Vũ Quý

Giám đốc Công ty Mỹ nghệ Hưng Long, Bắc Ninh.

Do-thi-lien Arrow3 Doanh nhân Đỗ Thị Liên

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thép Ninh Bình

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Phạm Quang Huy

Chủ tịch kiên Tổng giám đốc công ty Giầy Thụy Khuê

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Hà Đình Minh

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungary

Huynh-duc-manh Arrow3 Doanh nhân Huỳnh Đức Mãnh

Giám đốc Công ty TNHH Tấm cách nhiệt PAnel 6M

Le-van-lo Arrow3 Doanh nhân Lê Văn Lớ

Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Le-van-thua Arrow3 Doanh nhân Lê Văn Thùa

Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng

Dau-manh-hung Arrow3 Doanh nhân Đậu Mạnh Hùng

Tổng giám đốc Công ty Nikko Việt Nam

Nguyen-ngoc-dat Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Ngọc Đạt

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cấp nước Nam Định

Nguyen-quoc-tuan Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Quốc Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam

Page_arrowTrang  4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13