Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Pham-hung-cuong Arrow3 Doanh nhân Phạm Hùng Cường

Giám đốc Công ty thương mại quảng cáo Thiên Long

Pham-khac-tuan Arrow3 Doanh nhân Phạm Khắc Tuấn

Phó giám đốc Công ty TNHH Phúc Tăng

Pham-luc Arrow3 Doanh nhân Phạm Lực

Giám đốc phòng tranh Phạm Lực

Pham-thi-dieu-hien Arrow3 Doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền

Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Diệu Hiền

Pham-van-chuan Arrow3 Doanh nhân Phạm Văn Chuẩn

Giám đốc Trung tâm máy Nông Nghiệp

Pham-van-tinh Arrow3 Doanh nhân Phạm Văn Tính

Giám đốc Công ty TNHH sơn Như ý

Phan-chi-vinh Arrow3 Doanh nhân Phan Chí Vĩnh

Giám đốc Công ty Công trình giao thông 118

Phan-huy-doanh Arrow3 Doanh nhân Phan Huy Doanh

Giám đốc Xí Nghiệp Xây dựng Thắng Lợi

Phan-ngoc-xung Arrow3 Doanh nhân Phan Ngọc Xứng

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Cương

Phan-trong-lu Arrow3 Doanh nhân Phan Trọng Lư

Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty Thủy Sản khu vực I

Phan-tu-quang Arrow3 Doanh nhân Phan Tử Quảng

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dầu khí - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tân An Bình

Phung-tuyet-nhung Arrow3 Doanh nhân Phùng Tuyết Nhung

Giám đốc Công ty thời trang Tuyết Nhung

Thai-kim-thanh Arrow3 Doanh nhân Thái Kim Thành

Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Thái Bình Dương

Than-duc-nam Arrow3 Doanh nhân Thân Đức Nam

Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5

To-ngoc-thach Arrow3 Doanh nhân Tô Ngọc Thạch

Giám đốc Công ty TNHH thiết bị Hồng An

Tran-bich-ngoc Arrow3 Doanh nhân Trần Bích Ngọc

Giám đốc Công ty vui chơi giải trí Sân gôn Long Sơn

Tran-hieu-le Arrow3 Doanh nhân Trần Hiếu Lễ

Giám đốc Công ty Viễn Phương

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Trần Hồng Quảng

Giám đốc Xí nghiệp thương binh Quang Vinh

Tran-huy-hoang Arrow3 Doanh nhân Trần Huy Hoàng

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo cán bộ và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Thuế

Tran-trong-vinh Arrow3 Doanh nhân Trần Trọng Vinh

Giám đốc Công ty TNHH Biển Bạc

Page_arrowTrang  3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12