Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Le-viet-duoc Arrow3 Doanh nhân Lê Viết Dược

Nguyên giám đốc Xí nghiệp Thuốc lá Thanh Hóa

Le-xuan-hoang Arrow3 Doanh nhân Lê Xuân Hoàng

Phó Tổng giám đốc Công ty Sở hữu trí tuệ Winco

Luong-ngoc-quy Arrow3 Doanh nhân Lương Ngọc Quy

Công ty TNHH Xuất khẩu gốm sứ Hamico.

Luu-huong-mai Arrow3 Doanh nhân Lưu Hương Mai

Giám đốc Công ty ALC.

Mai-danh-luu Arrow3 Doanh nhân Mai Danh Lưu

Giám đốc Công ty Cổ phần Thần Nông Thanh Hoá

Mai-huy-tan Arrow3 Doanh nhân Mai Huy Tân

Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Đức Việt

Mai-thi-dan Arrow3 Doanh nhân Mai Thị Dần

Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Dần

Man-ngoc-anh Arrow3 Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh

Chủ tịch HĐQT Công ty Hồng Ngọc- Giám đốc Nhà máy thiết bị điện Hanaka

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thị Xuyên

Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương

Ngo-quang-quy Arrow3 Doanh nhân Ngô Quang Quý

Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69/1

Ngo-xuan-sinh Arrow3 Doanh nhân Ngô Xuân Sinh

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tràng An.

Nguyen-quoc-chien Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Quốc Chiến

Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Quốc Kỳ

Nguyen-chi-dung Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Chí Dũng

Giám đốc Công ty in Chí Nam

Le-quyet-chien Arrow3 Doanh nhân Lê Quyết Chiến

Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Tuổi Trẻ

Nguyen-dang-luan Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đăng Luận

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Đáp Cầu

Nguyen-dinh-giang Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đình Giang

Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo – Hải Dương

Nguyen-duc-tuyen Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đức Tuyên

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

Nguyen-duy-hong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Duy Hồng

Tổng diám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương

Nguyen-duy-truong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Duy Trường

Giám đốc của Công ty TNHH Dệt len Vĩnh Thịnh.

Nguyen-hai-chung Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hải Chừng

Chủ cơ sở khám chữa bệnh Hải Chừng

Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10