Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Nguyen-thu-xinh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thu Xinh

Giám đốc Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Đại Hoa

Vu-van-quyet Arrow3 Doanh nhân Vũ Văn Quyết

Giám đốc Công ty Than Mạo Khê

Hoang-ba-ca Arrow3 Doanh nhân Hoàng Bá Ca

Giám Đốc Công Ty Cho Thuê Tài Chính 1 - Ngân Hàng Nông Nghỉệp Và PTNT Việt Nam

Bach-thi-huong Arrow3 Doanh nhân Bạch Thị Hường

Giám đốc Công ty TNHH Châu Tuấn

Bui-quang-ha Arrow3 Doanh nhân Bùi Quảng Hà

Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cavico Việt Nam

Nguyen-minh-son Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Minh Sơn

Giám đốc Công ty TNHH Viêt Hưng

Bui-tien-dat Arrow3 Doanh nhân Bùi Tiến Đạt

Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú

Bui-van-viet Arrow3 Doanh nhân Bùi Văn Việt

Giám đốc Công ty APATIT Việt Nam

Cao-van-luong Arrow3 Doanh nhân Cao Văn Lương

Giám đốc Công ty lương thực Hà Tuyên Thái

Cao-van-tuyen Arrow3 Doanh nhân Cao Văn Tuyến
Chau-ngoc-my Arrow3 Doanh nhân Châu Ngọc Mỹ

Tổng giám đốc Công ty Lê Bảo Minh

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Chương Hoàng Chương

Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hoá dân tộc

Chu-van-chung Arrow3 Doanh nhân Chử Văn Chừng

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị

Dam-quang-tuan Arrow3 Doanh nhân Đàm Quang Tuấn

Giám đốc Công ty Đầu Tư Và Xây Dựng 579

Dang-le-nguyen-vu Arrow3 Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ

Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Cà Phê Trung Nguyên

Dang-ngoc-ba Arrow3 Doanh nhân Đặng Ngọc Ba

Giám đốc Chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

Nguyen-hung Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hưng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất

Dinh-thi-phien Arrow3 Doanh nhân Đinh Thị Phiển

Giám đốc Công ty CP Y Dược Học Cổ Truyền Hòa Bình

Dinh-hong-ky Arrow3 Doanh nhân Đinh Hồng Kỳ

Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại và Đầu tư SECOIN

Doan-thi-thu-ba Arrow3 Doanh nhân Đoàn Thị Thu Ba

Giám đốc Công ty Thanh Bắc Đông Dương

Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10