Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Buiphap Arrow3 Doanh nhân Bùi Pháp

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Nguyendanglanh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đăng Lanh

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 9

Dao-chi-sao Arrow3 Doanh nhân Đào Chí Sảo

Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama

Luong-ngoc-nho Arrow3 Doanh nhân Lương Ngọc Nho

Giám đốc Công ty Hóa chât Vinh

Nguyenthanhchau Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thành Châu

Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai

Nguyen-thac-thanh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thạc Thanh

Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng

Nguyenthecuong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thế Cường

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thạch Bàn

Mai-van-phuong Arrow3 Doanh nhân Mai Văn Phượng

Giám đốc Công ty Than Khe Chàm

Tranvanthang Arrow3 Doanh nhân Trần Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sao Đỏ

Le-vinh-son Arrow3 Doanh nhân Lê Vĩnh Sơn

Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà

Ngo-phuoc-hau Arrow3 Doanh nhân Ngô Phước Hậu

Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

Nguyen-cong-suat Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Công Suất

Giám đốc Công ty chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam

Do-trung-hoa Arrow3 Doanh nhân Đỗ Trung Hòa

Giám đốc Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hòa Hợp

Nguyen-ngoc-thanh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thành

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng

Nguyen-gia-thao Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Gia Thảo

Chủ tịch Hiệp hội Da Giày Việt Nam

Nguyen-van-minh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn Minh

Giám đốc Công ty Thiết bị giáo dục và đồ chơi Văn Minh

Nguyen-viet-ha Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Việt Hà

Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Mai Động

Nguyen-the-phiet Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thế Phiệt

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Hà Việt

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Châu Thành

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Doanthihuunghi Arrow3 Doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị

Tổng giám đốc Tập đoàn Hiệp Hưng

Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10