Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH DOANH NHÂN
Nguyen-anh-ket Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Anh Kết

Giám đốc Công ty cổ phần Thanh Hà

Nguyen-gia-vinh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Gia Vinh

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng 12/9 Anh Sơn

Nguyen-mong-lan Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Mộng Lân

Tổng Giám đốc Công ty TNHH VICO

Nguyen-ngoc-thang Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thắng

Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Nam Môn

Nguyen-thanh-hung Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản Nghệ An

Nguyentangcuong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Tăng Cường

Giám đốc XN cơ khí Quang Trung

Nguyen-van-thanh Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc Công ty Cổ phần Bắc Giang

Doan-thi-kim-hong Arrow3 Doanh nhân Đoàn Thị Kim Hồng

Chủ Tịch HĐQT Công Ty CP Quảng Cáo Và Hội Chợ Thương Mại (CIAT)

Nguyen-thu-ba Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thu Ba

Giám đốc Xí nghiệp chế biến hàng XK Cầu Tre

Bang-ngan Arrow3 Doanh nhân Phạm Bang Ngạn

Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thăng Long

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Phạm Văn Bắc

Giám đốc Công ty xi măng Thái Bình

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Trần Mạnh Lưu

Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí đúc Trường Thành

Tranvansen Arrow3 Doanh nhân Trần Văn Sen

Tổng Giám đốc Công ty sản xuất, kinh doanh XNK Hương Sen, Tỉnh Thái Bình

Tran-kha-nhan Arrow3 Doanh nhân Trần Khả Nhận

Nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Trần Văn Kỷ

Giám đốc Công ty Tân kỷ Nguyên

Vu-quang-nha Arrow3 Doanh nhân Vũ Quang Nhạ

Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Doan-van-chuong Arrow3 Doanh nhân Đoàn Văn Chương

Giám đốc Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Do-quang-hien Arrow3 Doanh nhân Đỗ Quang Hiển

Tổng giám đốc Tập Đoàn T&T

Doan-kim-van Arrow3 Doanh nhân Đoàn Kim Vân

Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Hà

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn An

Công ty cổ phần Điện tử, điện lạnh và Dịch vụ tổng hợp Nam Định

Page_arrowTrang  5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14