Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Hoangngocchung
Hoàng Ngọc Chung
Hoangvanhai
Hoàng Văn Hải
Hoangxuanduy
Hoàng Xuân Duy
Huynhbaovinh
Huỳnh Bảo Vinh
Huynhngoctung
Huỳnh Ngọc Tùng
Huynhvancau
Huỳnh Văn Cầu
Huynhvanlam
Huỳnh Văn Lâm
Huynhvanminh
Huỳnh Văn Minh
Vandinhtien VĂN ĐÌNH TIẾN

Bí thư chi đoàn thôn 3
Ngày sinh: 23/2/1979
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bảng vàng thành tích:
- Giải thưởng Lương Định Của năm 2006 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quá trình trưởng thành:

Vinh Hà là một xã nghèo nằm ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhiều thuận lợi về mặt nước, diện tích đầm phá để nuôi tôm nước lợ, chính vì vậy vào năm 1998, Đảng, chính quyền địa phương có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và lợi thế này của địa phương được phát huy, phong trào nuôi trồng thủy sản cần được phát triển như một phương thức mới để xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả ở nông thôn. Song điều kiện của nhiều người dân nơi đây còn nghèo nên việc phát triển nuôi trồng thủy sản còn gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn, giống, khoa học kỹ thuật, người dân còn lo ngại đầu ra của sản phẩm nên nhiều người e ngại không thực hiện.
Văn Đình Tiến thì khác, anh đã mạnh dạn đứng ra vận động thanh niên và nhiều hộ gia đình cùng làm với suy nghĩ là có chí sẽ thành công; thấy Tiến có quyết tâm cao, nhiều thanh niên đã rất tin tưởng Tiến, họ đã cùng anh đắp đào hồ nuôi. Bước vào các công việc triển khai với biết bao khó khăn về vốn đầu tư, về khoa học kỹ thuật nuôi trồng, nhưng anh đã không nản chí mà luôn nêu cao quyết tâm thực hiện với một niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ. Anh đã nhận thức được việc nuôi tôm sú, đòi hỏi trình độ kỹ thuật, môi trường trong khu vực nuôi rất cao, đặc biệt là về quy hoạch cấp và thoát nước phải đảm bảo mới có thể đem lại kinh tế vì con tôm sú rất nhạy cảm với môi trường. Với nhận thức này, anh đã thận trọng nuôi thả trên diện tích 5.000m2 lúc đầu, sau đó tăng dần diện tích, khi đã có kinh nghiệm và trình độ hiểu biết khoa học kỹ thuật. Đến nay anh đã nuôi trên diện tích 25.000 ha.
Về hiệu quả kinh tế của mô hình anh cho biết: năm 2005 anh đầu tư 86.000.000 đồng, sản lượng thu hoạch 2,7 tấn, với giá bán 63.000đ/1kg trừ chi phí đầu tư anh thu được 98.000.000 đồng. Đến năm 2006 anh đầu tư 152.000.000 đồng, sản lượng thu hoạch được là 4,1 tấn với giá bình quân là 68.000đ/1kg, trừ chi phí anh thu được 130 triệu đồng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, Tiến còn là một Bí thư chi đoàn tâm huyết, nhiệt tình với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, anh đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế thủy sản, công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2006; tỉnh Đoàn thừa thiên Huế khen thưởng với thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2002 – 2005. Khi được biết có Giải thưởng Lương Định Của dành cho thanh niên nông thôn, anh đã rất mừng và nói rằng: Đây là một giải thưởng quan trọng, một động lực khuyến khích và thúc đấy cho thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, không chỉ xóa được đói, giảm được nghèo mà còn đem đến sự phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.