Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Nguyễn Hữu Phước
Nguyenhuuvinh
Nguyễn Hữu Vĩnh
Nguyenquyenphong
Nguyễn Quyền Phong
Nguyentanphung
Nguyễn Tấn Phụng
Nguyentungkhanh
Nguyễn Tùng Khánh
Nguyenthanhkhiet
Nguyễn Thanh Khiết
Nguyenthanhtuan
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyenthicamvan
Nguyễn Thị Cẩm Vân
No-person-img THIỆU TIẾN QUẢNG
Ngày sinh: 02/3/1981
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Bảng vàng thành tích:
- Giải thưởng Lương Định Của năm 2006 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quá trình trưởng thành:
Ngay từ ngày còn ngồi trên nghế nhà trường, Triệu Tiến Quảng đã tự lượng sức mình và cũng bởi hoàn cảnh gia đình, nên chàng trai này đã quyết định chỉ dừng lại ở tấm bằng Tú tài. Tốt nghiệp THPT, Quảng bắt tay vào phụ giúp gia đình phát triển kinh tế.
Năm 1997, gia đình Quảng nhận thầu 8ha rừng, khi đó chỉ là rừng bạch đàn cằn cỗi. Thế là gia đình Quảng xin chủ trương của địa phương, phá bạch đàn, trồng thay vào đó là cây vải; đào 3.600m2 ao vừa để nuôi cá, vừa để phục vụ tưới tiêu cho cây vải.
Năm 2003, gia đình Quảng đầu tư 100 triệu đồng để xây dựng trang trại gà, với diện tích 600m2, nuôi được 6.000 con. Và điều đáng mừng là, gia đình đã ký được hợp đồng với công ty JAPACOMPIS bao tiêu toàn bộ sản phẩm, nhờ đó, năm 2006, gia đình Quảng tiếp tục mở rộng chăn nuôi gà, đầu tư nuôi 8.000 con gà đẻ lấy trứng, 10.000 con gà lấy thịt.
Từ chủ trương xây dựng các mô hình, các điểm trình diễn kỹ thuật trong phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn của Đoàn, năm 2004, Quảng lập dự án xin trồng 400 gốc măng tre Bát Độ. Đến nay, các khóm tre đã cho thu hoạch măng, mỗi gốc măng cho thu nhập khoảng 50.000 đồng/năm. Thế là chỉ tính tiền thu từ trồng măng tre, mỗi năm Quảng cũng có khoảng 20 triệu đồng.
Trang trại theo đà ngày càng phát triển, và hiện nay, gia đình Quảng đã giải quyết được cho 18 lao động, trong đó có 2 lao động là thanh niên dân tộc thiểu số và 1 người lao động là người tàn tật, thu nhập bình quân đạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng/người/tháng. Còn với gia đình Quảng, theo Quảng tính toán, trừ hết các khoản chi phí, mỗi năm lợi nhuận từ nuôi gà, thả cá, cây ăn quả,… của gia đình đạt khoảng 220 triệu đồng.
Là một đoàn viên trẻ, mặc dù bận rộn với công việc phát triển kinh tế, song mỗi khi có hoạt động của Đoàn, Quảng đều tham gia tích cực. Còn đối với Đoàn xã Kim Long, mô hình trang trại của Quảng chính là một điển hình để Đoàn tuyên truyền, vận động thanh niên học tập. Cho đến nay, toàn xã đã có gần 30 trang trại chăn nuôi theo mô hình của Quảng.