Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Luongthimen
Lương Thị Mến
Luongxuanviet
Lương Xuân Việt
Luuquangduoc
Lưu Quang Được
Luuxuankhuyen
Lưu Xuân Khuyến
No-person-img
Nông Văn Đức
Nguydinhphuc
Ngụy Đình Phúc
Ngokenghiep
Ngô Kế Nghiệp
Ngotrieukhaihuynh
Ngô Triệu Khải Huỳnh
Nongvanhuy NÔNG VĂN HÙY
Bí thư Đoàn xã Quang Thuận
Ngày sinh: 16/11/1975
Dân tộc: Tày
Địa chỉ: Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Bảng vàng thành tích:
- Giải thưởng Lương Định Của năm 2006 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quá trình trưởng thành:
Quang Thuận là một xã vùng cao, nằm ở phía Tây Nam huyện Bạch Thông. Toàn xã có 438 hộ, với 1.876 nhân khẩu, mà tổng diện tích tự nhiên lên tới 3.179 ha. Đất rộng người thưa, nhưng đời sống của bà con vùng cao vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Là một đảng viên, là Bí thư Đoàn xã, Nông Văn Hùy không khỏi trăn trở. Nhiệm vụ của anh là được Đảng giao phụ trách công tác thanh niên của địa phương. Ngoài tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu của cấp ủy – chính quyền địa phương đề ra; tổ chức tập hợp thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phong trào, làm thế nào để đưa thanh niên vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới là điều Hùy ấp ủ từ lâu.
“Phải có thực mới vực được đạo”, Hùy tự nhủ như thế và bắt đầu thực hiện khát khao của mình. Qua thực tế, nhận thấy phát triển trồng cây ăn quả, kết hợp với chăn nuôi là thế mạnh của địa phương, được sự giúp đỡ của các cấp bộ Đoàn, năm 2001, Hùy đứng ra lập dự án trồng cây ăn quả để vay Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm. Anh đã tập hợp được 24 thanh niên trong xã cùng tham gia dự án. Thế là, dự án của anh được duyệt vay 190 triệu đồng, trong đó, Hùy cũng tham gia vay 8 triệu đồng. Từ số vốn vay ít ỏi, cộng với số vốn tích lũy của gia đình, anh đầu tư trồng 300 cây ăn quả, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm và thả cá. Anh cho biết, với mức đầu tư như vậy, mỗi năm, gia đình anh thu về khoảng 40 triệu đồng.
Từ kết quả đạt được của bản thân và gia đình, anh luôn tích cực tuyên truyền, động viên đoàn viên, thanh niên trong xã thực hiện theo. Nhìn cách làm việc của anh, nhìn vào tài sản anh thu được hàng năm, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tìm đến để học tập. Nhiều thanh niên thiếu giống, vốn, anh sẵn sàng giúp đỡ. Nhờ đó, trong toàn xã hiện nay đã có nhiều hộ đoàn viên, thanh niên trồng cây ăn quả cho thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một năm, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương.
Đối với Nông Văn Hùy, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế là một hình thức giúp anh thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên vào tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn địa phương.