Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Lovanvinh
Lô Văn Vinh
Luongthimen
Lương Thị Mến
Luongxuanviet
Lương Xuân Việt
Luuquangduoc
Lưu Quang Được
Luuxuankhuyen
Lưu Xuân Khuyến
No-person-img
Nông Văn Đức
Nongvanhuy
Nông Văn Hùy
Nguydinhphuc
Ngụy Đình Phúc
Nguyenducdong NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG

Bí thư Đoàn xã Vạn Hòa
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày sinh: 01/10/1979
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Xã Vạn Hòa, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Bảng vàng thành tích:
- Giải thưởng Lương Định Của năm 2006 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quá trình trưởng thành:
Nằm trải dài theo ven bờ sông Hồng, chính vì thế, mặc dù là xã vùng cao, nhưng đất đai của Vạn Hòa lại màu mỡ, khá thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp.
Nhằm phát huy lợi thế đó, đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đã đưa ra nghị quyết chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó trọng tâm là chuyển những diện tích trồng lúa kém năng suất sang đào ao, thả cá hoặc trồng các loại rau, hoa cao cấp.
Phát huy vai trò của tuổi trẻ, Đoàn xã Vạn Hòa do Nguyễn Đức Đồng làm Bí thư đã phát động đoàn viên, thanh niên hăng hái đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bản thân Đồng là một cán bộ Đoàn, lại là một đảng viên trẻ, do vậy, Đồng luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để vừa có phong trào, vừa phải là tấm gương trong tham gia phát triển kinh tế để anh em thanh niên học tập. Từ suy nghĩ đó, Đồng lập dự án, báo cáo lãnh đạo địa phương cho nhận thầu 4 ha đất mặt nước để đầu tư nuôi trồng thủy sản. Dự án của Đồng đã thu hút 8 đoàn viên, thanh niên khác cùng tham gia. Có hồ nước, có sức người, nhưng thiếu vốn đầu tư. Vì vậy, Đồng phải đi gõ cửa khắp nơi..
Nắm bắt được ý tưởng của Đồng, tỉnh Đoàn Lào Cai đã tạo điều kiện thuận lợi, duyệt cho Đồng vay 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm. Đúng là, có vốn trong tay như cá gặp nước. Đồng dùng toàn bộ số tiền vay, cộng thêm nguồn vốn huy động của gia đình, bạn bè, đầu tư cải tạo hồ, mua giống cá các loại. tổng số đầu tư của Đồng tính ra lên tới 135 triệu đồng. Cũng là điều may mắn, và cũng do thiên nhiên ưu đãi, nên trong quá trình nuôi cá, Đồng hầu như không mất chi phí mua thức ăn cho cá, mà chủ yếu tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại chỗ, cộng thêm diện tích mặt hồ rộng, nguồn nước ra vào thường xuyên, cá của Đồng lớn nhanh như thổi. Vụ đầu tiên thu hoạch, trừ hết chi phí, Đồng còn thực lãi hơn 60 triệu đồng. Số đoàn viên tham gia dự án cùng Đồng, được đảm bảo thu nhập bình quân 700 nghìn đồng/người/tháng.
Tiếp xúc với chúng tôi, Đồng phấn khởi lắm. Cũng dễ hiểu, bởi với tâm trạng của Đồng hiện nay, niềm vui không dừng lại ở việc đầu tư vốn đã đem lại lợi nhuận, và niềm vui lớn nhất đối với Đồng, đó là, từ thành công trong mô hình nuôi trồng thủy sản của anh, sẽ giúp anh em đoàn viên, thanh niên địa phương vững tin hơn trong đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp.
Biết tin mình sẽ được nhận Giải thưởng Lương Định của, Đồng mừng lắm. Khi được hỏi cảm tưởng, Đồng chỉ ngắn gọn: “Tôi nhận thấy, việc tổ chức trao Giải thưởng Lương Định Của là rất cần thiết đối với thanh niên nông thôn, vì nó sẽ thúc đẩy tài năng, trí tuệ và óc sáng tạo trong lao động, sản xuất của thanh niên, góp phần thúc đẩy phong trào không ngừng phát triển”.