Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CÔNG NHÂN - NÔNG DÂN
Nguyenvanua Arrow3 Nguyễn Văn Ưa
Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh