Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CÔNG NHÂN - NÔNG DÂN
Vivanquang Arrow3 Vi Văn Quảng

Xã Vạn Ninh, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Phamvanquynh Arrow3 Phạm Văn Quỳnh
Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây
No-person-img Arrow3 Thiệu Tiến Quảng
Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyenvanquan Arrow3 Nguyễn Văn Quân

Tổ trưởng sản xuất Xí nghiệp Vỏ tàu số 3, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Bạch Đằng, Tập đoàn VINASHIN.