Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CÔNG NHÂN - NÔNG DÂN
Nguyenvanmanh Arrow3 Nguyễn Văn Mạnh
Bản Tân Thành, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Luongthimen Arrow3 Lương Thị Mến
Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Huynhvanminh Arrow3 Huỳnh Văn Minh
Xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang